فرآور
6411 6285
وبملت
2140 2126
وآذر
1384 1331
غدام
4495 4323
وسپه
2199 2190
خزاميا
1320 1306
وتوصا
1699 1695
وايران
2128 2155
دالبرح
9000 9035
تكنو
1888 1823
رتكو
9120 9024
ثمسكن
1718 1658
سخاش
7700 7952
سفانو
6000 5971
خپويش
19882 20710
كاما
11111 10785
زمگسا
28700 28061
ثشرق
1935 1997
غمهرا
6807 6981
شفاراح
11700 12679
وملت
651 626
سشمال
3040 3037
ورنا
1255 1256
وخارزم
1667 1693
خمحور
1918 1845
خاهن
2025 2017
شاراك
8190 8221
دزهراوي
44260 42558
كطبس
3270 3204
پارسيان
2360 2375
كپارس
7863 7561
پسهند
7376 7683
سصفها
13176 13725
وسكاب
1360 1344
دسينا
12936 13474
شپاكسا
5148 5110
شپترو
12275 12587
وبيمه
1183 1187
سرود
5145 5267
داسوه
10521 10117
صنوين2
1 10900
خريخت
1877 1862
سصوفي
4287 4123
ملت
1826 1810
وبشهر
3374 3278
شنفت
13373 13930
قهكمت
3814 3972
سيلام
7779 8103
پرديس
1125 1155
قزوين
2967 2853
سكرما
9721 10107
سفارس
3087 3172
تمحركه
2115 2089
ساروم
6665 6409
حپترو
2290 2202
كخاك
47705 45871
شاملا
10508 10104
غبهنوش
7599 7307
خمهر
2540 2538
وتوسم
3211 3088
كچاد
6300 6319
وبهمن
1525 1577
دفرا
8800 8723
غپينو
5424 5216
خكمك
1870 1861
تايرا
4360 4341
كفپارس
3426 3295
دكيمي
6719 6576
بنيرو
5987 6236
غشهد
2234 2327
كسرام
7600 7516
فاراك
4800 4860
مشير9412
100 100
بموتو
7700 7622
درازك
23470 22769
حتوكا
3063 2946
بكام
1603 1647
تاپيكو
5110 5147
شبهرن
22550 22433
كروي
2442 2381
اخابر
2720 2705
ختراك
2112 2157
ولغدر
2091 2125
شنفتح
10509 11422
پكرمان
8220 7904
دكوثر
4200 4352
پارسان
7480 7620
كفرا
17189 16960
مرقام
2484 2389
چافست
7334 7052
پدرخش
3021 3119
غالبر
2031 1990
فارس
15200 14898
فلامي
2351 2431
ونيكي
2060 2002
وساخت
3230 3209
مساپا955
100 100
وغدير
6796 6752
خبهمن
1670 1673
سشرق
2422 2522
سدور
15816 16474
وخارزمح
550 594
خفنر
2698 2595
كساپا
2592 2493
وبوعلي
2301 2287
ثمسكنح
540 527
حفاري
4883 4835
فخوز
7311 7615
دلقما
4330 4290
تيپيكو
6131 6229
شمواد
3100 3229
نمرينو
12435 12561
قشرين
5200 5182
لبوتان
2104 2191
تكمبا
1779 1792
ستران
4190 4301
ثفارس
2514 2589
شسينا
10888 10875
غشان
6352 6108
خوساز
2020 2077
شپلي
1413 1471
كحافظ
4160 7244
سبهان
34840 35043
كلوند
2201 2292
خزر
1513 1455
ثنوسا
3320 3328
وپارس
2979 3000
دجابر
8000 7878
واتي
3660 3765
دشيمي
6481 6588
خچرخش
1671 1607
سمازن
19484 20295
ونفت
2015 1902
قنقش
9530 9921
دتماد
17226 17110
ساربيل
15793 15186
غاذر
3200 3299
حفارس
1465 1409
فملي
2550 2582
سپاها
2095 2153
كگل
5480 5429
شيران
7700 7925
قشكر
2059 1980
خشرقح
922 913
وساپا
1221 1238
قشهد
16995 16894
شپمچا
27318 28456
كرماشا
7010 7003
فاذر
2256 2325
شيراز
8170 8510
شلعاب
3419 3288
قصفها
4888 4700
رانفور
10970 10606
شدوص
3620 3609
فولاژ
2965 2856
رتاپ
8909 8763
سهگمت
6202 6172
فجر
12802 12903
خپارس
905 883
قمرو
5889 5748
دسبحا
7018 6749
شفارس
4495 4682
شگل
9024 8677
آكنتور
9155 9536
غچين
15000 14979
قثابت
1698 1633
ولساپا
2258 2261
خرينگ
2711 2619
فولاد
3340 3310
بترانس
4698 4809
وصنا
2084 2004
وتوكا
5501 5526
بسويچ
3269 3144
خعتبار
2085 2005
دانا
1142 1136
فلوله
1749 1821
خگستر
3230 3258
شسپا
15780 15289
شتهران
13701 14159
دامين
10917 10498
كمنگنز
5781 5893
آسيا
1297 1306
خكاوه
790 790
سغرب
5790 5788
واميد
3895 3903
چكارن
4009 4094
فسرب
1941 1907
فروس
3332 3425
وتوشه
3107 2988
لسرما
2630 2718
دفارا
9557 9190
قلرست
31968 30739
كرازي
2370 2370
خموتور
2119 2038
وصنعت
2179 2187
كپشير
5400 5622
والبر
4470 4418
ومعادن
3070 3183
وپترو
2165 2192
ثاباد
2140 2084
غشاذر
1191 1173
دالبر
10250 10598
حكشتي
4396 4227
سقاين
29785 28640
شپارس
4215 4390
دابور
18149 17451
غشصفا
5707 5488
شكلر
4385 4255
تكشا
6100 6140
ونيرو
2059 2002
پاكشو
8790 9122
كگلح
4180 4191
بالبر
1789 1721
شاراكح
6709 6866
لابسا
4710 4624
قنيشا
4470 4306
ثشاهد
2000 2017
پاسا
16800 17251
خشرق
1830 1826
شفن
25200 25578
خودرو
2800 2826
ددام
9816 9439
ثامان
1790 1740
فاسمين
4091 4031
فباهنر
2250 2248
قپيرا
5391 5184
خاور
856 856
كهمدا
9900 10232
سخزر
5307 5502
كماسه
6824 6562
شفارا
12321 12712
دارو
7700 7876
وتوس
3000 2894
صنوين
11260 10900
همراه
31396 31732
ديران
7200 6924
بشهاب
10692 10281
بكاب
11822 11797
البرز
1034 1027
ختوقا
2764 2658
دپارس
32500 31666
شخارك
18500 18874
ولصنم
2315 2380
ورود اعضا
نام كاربري (ایمیل):
كلمه عبور:
ایستگاه نمای بازار
مصطفی مصری پور تازه های کدال؟ تازه های کدال؟
ویژه
گزارشهای منتشر شده در کدال
ابطال معاملات سهام "وصندوق" ابطال معاملات سهام نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم، متوقف شد.
مصطفی مصری پور نمای بازار چهارشنبه 1 مرداد نمای بازار چهارشنبه 1 مرداد
ویژه
عقب گرد با ورود خودرو
مصطفی مصری پور تازه های کدال؟ تازه های کدال؟
ویژه
آخرین گزارشها روی کدال
"پتروشیمی پردیس" چرا باز نشد؟ در جریان معاملات امروز بورس تهران قرار بود نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی پردیس با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم ...
ایستگاه نقطه طلایی من
تشریح آخرین وضعیت
ویژه
تشریح آخرین وضعیت "گروههای بورسی" سهام پیشتاز آینده بازار سرمایه کدامند ؟
۲۱:۴۸ ۱۳۹۳/۰۵/۰۳
گزارش عملکرد
ویژه
گزارش عملکرد"شپنا" افزایش 81 درصدی سود خالص
۱۹:۵۲ ۱۳۹۳/۰۵/۰۳
نگاهی بنیادی به
ویژه
ایستگاه بورس بررسی میکند نگاهی بنیادی به "خساپا" آنالیز پیش بینی سه ماهه خساپا
۱۹:۲۷ ۱۳۹۳/۰۵/۰۳
قیمت جهانی روی، رکورد 35 ماهه را شکست قیمت جهانی روی، رکورد 35 ماهه را شکست پس از کاهش موجودی روی و دورنمای افزایش تقاضا برای این فلز که موجب این گمانه زنی شد که تقاضا از عرضه فزونی خواهد گرفت، قیمت روی به بالاترین سطح خود از اوت سال 2011 رسید.
۰۰:۵۸ ۱۳۹۳/۰۵/۰۳
تأخیر در اعلام تعدیل مثبت سود برآوردی عامل ابطال معاملات تأخیر در اعلام تعدیل مثبت سود برآوردی عامل ابطال معاملات با اعلام پیغام ناظر بازار طی دقایق پایانی معاملات روز جاری، کلیه معاملات سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ابطال شد و در پی آن نماد معاملاتی این مجموعه متوقف گردید.
۰۰:۳۴ ۱۳۹۳/۰۵/۰۲
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ رالی جدید در گروه خودرو
۰۹:۴۲ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
تحرکات در مچینگ
ویژه
تحرکات در مچینگ مرحله پیش گشایش بازار
۰۸:۳۵ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
صبحانه بورسی چهارشنبه یک مرداد
ویژه
صبحانه بورسی چهارشنبه یک مرداد پیش بینی بازار امروز
۰۸:۰۹ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
کارشناسان پاسخ می دهند: وام 80 میلیونی به چه کار خریداران مسکن می آید؟ کارشناسان پاسخ می دهند: وام 80 میلیونی به چه کار خریداران مسکن می آید؟ تاکنون طرح های مختلف بسیاری از طرف دولت برای خارج شدن بازار مسکن از رکود ارائه شده است اما همگی به نوعی به در بسته خورده اند.
۰۷:۳۱ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
Zoom
ویژه
(1 مرداد) Zoom پیش بینی سهام مثبت امروز ...
۰۷:۲۱ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
خودرو فردا باز میشود خودرو فردا باز میشود خلاصه تصمیمات بر روی کدال قرار گرفت
۱۸:۲۷ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
این خبر دلیل صف خرید
ویژه
این خبر دلیل صف خرید "فارس" بود!! امروز در بازار سرمایه شنیده هایی پیرامون هلدینگ خلیج فارس مبنی بر ...
۱۴:۲۶ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
تقسیم سود و افزایش سرمایه
ویژه
تقسیم سود و افزایش سرمایه "وبصادر" دقایقی قبل مجمع بانک صادرات پایان یافت این بانک ...
۱۴:۱۳ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
مهمترین اخبار مجمع امروز
ویژه
مهمترین اخبار مجمع امروز "سایپا" نکات مهم مجمع امروز سایپا را بخوانید...
۱۴:۰۵ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
اخبار مجمع
ویژه
بخش دوم اخبار مجمع "خودرو" بخش دوم از اخبار و حواشی مجمع سالیانه "ایران خودرو" که هم اکنون در حال برگزاری می باشد.
۱۳:۴۵ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
هم اکنون اخبار مجمع
ویژه
بخش اول هم اکنون اخبار مجمع "خودرو" بخش اول از اخبار و حواشی مجمع سالیانه "ایران خودرو" که هم اکنون در حال برگزاری می باشد.
۱۳:۵۸ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
آخرین اخبار و شنیده های
ویژه
آخرین اخبار و شنیده های "کروی" طبق آخرین اخبار از شرکت توسعه معادن روی ایران...
۱۰:۵۴ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
پرسش و پاسخ
ایستگاه تحلیل تکنیکال
محمدیوسف ساجد بررسی سه سهم ؟ بررسی سه سهم ؟
ویژه
از گروه " ماشین آلات و دستگاه های برقی"
رحیم کریمی بررسي و تحليل سهمي در محدوده بسيار مهم بررسي و تحليل سهمي در محدوده بسيار مهم
ویژه
ين روزها با وجود برخي كمي و كاستي ها در بازار و اتفاقات ...
محمدیوسف ساجد سرمایه گذاری صنعت بیمه سرمایه گذاری صنعت بیمه
ویژه
برگشت از کف قیمتی ...
رحیم کریمی سيگنال مثبت از سهم ... سيگنال مثبت از سهم ...
ویژه
در نمودار روزانه سهم با رسيدن قيمت به محدوده حمايتي
رحیم کریمی روند تكنيكالي سهمي از جنس تجهيزاتي روند تكنيكالي سهمي از جنس تجهيزاتي
ویژه
با توجه به شکستن خط روند نزولی و مقاومتی در محدوده....
مصطفی مصری پور بازنگری وضعیت سیمان سپاها بازنگری وضعیت سیمان سپاها
ویژه
تحلیل تکنیکال سیمان سپاهان
مصطفی مصری پور نگاهی تکنیکالی به "خساپا" نگاهی تکنیکالی به
ویژه
آخرین وضعیت تکنیکی خساپا
نمایی از "وانصار" نمایی از
ویژه
محدوده نوسانی وانصار دایما در حال ...
مصطفی مصری پور نگاهی تکنیکی به حتوکا نگاهی تکنیکی به حتوکا
ویژه
وضعیت تکنیکالی حتوکا
ایستگاه تحلیل بنیادی
مصطفی مصری پور تحلیل بنیادی شسپا تحلیل بنیادی شسپا
ویژه
نفت سپاهان با نماد شسپا
مصطفی مصری پور سهم کدام نهاد مالی را بخریم؟ سهم کدام نهاد مالی را بخریم؟
ویژه
نگاهی بنیادی به چهار سهم انرژی، بورس و فرابورس
مصطفی مصری پور "ترین" های بازار کدامند؟
ویژه
نگاهی آماری به برترین های بازار
اکبر شاملو کاظمی نگاهی به اطلاعات مالی "بکام" نگاهی به اطلاعات مالی
ویژه
با تشکر از مشارکت کاربر گرامی جناب کاظمی.
مصطفی مصری پور نگاهی بنیادی به "اعتلا" نگاهی بنیادی به
ویژه
به مناسب عرضه قریب الوقوع سرمایه گذاری اعتلا البرز
ایستگاه خبر
ایستگاه دانلود
نظرسنجی
آیا به آینده مثبت بازار بورس امید دارید؟
بله
خیر
تا حدودی
مردد هستم
آمار بازدید
بازدید امروز: 157
بازدید دیروز: 578
بازدید هفته گذشته: 0
بازدید ماه گذشته: 43379