وبملت
2280 2333
وآذر
1751 1810
وسپه
2091 2159
غدشت
6552 6300
خزاميا
1337 1392
وتوصا
1643 1711
وايران
1413 1471
تكنو
2084 2170
رتكو
9101 9321
ثمسكن
1773 1846
دلر
23750 24606
سخاش
9711 10115
سفانو
6694 6963
ساراب
3249 3384
كسرا
54261 56521
كاما
9600 9794
زمگسا
28574 29764
غمهرا
6906 7193
سشمال
3100 3182
وپخش
17127 17840
ورنا
1189 1238
خمحور
2799 2915
شاراك
24280 24142
دزهراوي
35016 33670
كطبس
4186 4292
پارسيان
2726 2839
وپاسار
2720 2749
كپارس
10360 10791
پسهند
8070 8406
شپاكسا
5184 5400
شپترو
13944 13853
سرود
6700 6804
خودروح
1126 1223
داسوه
14832 15449
سصوفي
4800 4999
ملت
2090 2177
شنفت
42398 44164
قهكمت
4999 4916
خچرخشح
1035 1091
خلنت
3408 3550
پرديس
1375 1432
قزوين
4042 4198
سكرما
9391 9782
سفارس
3584 3733
تمحركه
1843 1856
ساروم
8108 8424
حپترو
3910 4072
كخاك
39839 41498
شاملا
10784 10808
غبهنوش
12286 12797
خمهر
2014 2097
وتوسم
2450 2450
ثاخت
1800 1874
خنصير
5817 5594
كچاد
7426 7735
وبهمن
1656 1725
غپينو
6061 6313
تايرا
3085 3213
وپارسح
2101 2111
دكيمي
7344 7650
كسرام
4415 4597
شپديس
16500 16854
فاراك
5800 5919
وليز
2006 2089
مشير9412
100 100
بموتو
7654 7491
وپست
6887 7173
ثاژن
4153 3994
درازك
25447 26507
حتوكا
3054 3181
بكام
1887 1965
تاپيكو
4412 4533
شبهرن
27200 27723
كروي
2151 2240
اخابر
3380 3381
ختراك
1823 1898
پكرمان
8332 8679
دكوثر
4700 4776
پارسان
7600 7843
سكارون
6755 7035
كفرا
18300 19001
مرقام
2480 2583
پدرخش
3483 3628
كترام
2102 2189
غالبر
2999 3123
فارس
14474 15004
فلامي
2311 2377
ونيكي
2261 2355
وساخت
3759 3915
مساپا955
100 100
وغدير
6256 6482
خبهمن
2126 2214
سشرق
3282 3418
سدشت
4091 4261
سدور
19763 20586
شكربن
3390 3455
ركيش
6065 6316
خفنر
884 850
وبصادر
1003 1021
كساپا
2010 2018
وبوعلي
2503 2605
غسالم
3169 3301
حفاري
5757 5938
فخوز
8636 8949
دلقما
5190 5406
تيپيكو
6455 6642
شمواد
2910 3031
قشرين
6126 6381
لبوتان
3336 3475
فجام
14444 15045
ستران
4970 5124
ثفارس
3745 3898
غگرجي
7800 7775
غشان
6636 6912
خوساز
1913 1992
كحافظ
7009 7301
سبهان
47895 47948
خزر
2205 2296
وپارس
3590 3697
دجابر
9250 9584
واتي
4161 4334
دشيمي
8024 8214
خچرخش
2064 2150
ونفت
2072 2158
غپاك
5234 5378
قنقش
12043 12544
دتماد
20010 20584
غاذر
3761 3891
شبندر
10856 11308
حفارس
1570 1635
فملي
3082 3167
سپاها
2248 2341
كگل
9453 9846
شيران
21790 22697
قشكر
3000 3125
وصندوق
3268 3400
وساپا
1301 1355
شپمچا
31389 32696
كرماشا
8350 8636
فاذر
2360 2458
شيراز
8778 9143
شلعاب
8432 8770
وصندوقح
2400 2595
خمحركه
2544 2649
قصفها
6993 7219
رانفور
27000 27652
شدوص
3925 3784
رتاپ
9078 9456
سهگمت
6252 6490
فجر
6313 6071
وملي
5190 4991
خاذين
3759 3915
خپارس
1893 1971
تپمپي
4716 4912
قمرو
8117 8455
دسبحا
7968 8300
شفارس
5372 5595
شگل
8483 8836
آكنتور
10487 10923
غچين
16850 17030
خساپا
1909 1988
قثابت
7316 7035
ولساپا
1640 1705
خرينگ
3086 3214
شگلح
6850 7024
فولاد
3955 4003
بترانس
4686 4881
وصنا
2296 2301
وتوكا
3484 3629
ونوين
2688 2799
بسويچ
3952 4116
وكار
2697 2809
وبانك
6669 6721
دانا
1345 1393
فلوله
1446 1506
شبريز
20073 20909
خگستر
3648 3800
كاذر
4478 4515
وانصار
2789 2882
دامين
11501 11822
ختور
2844 2962
كمنگنز
6368 6633
آسيا
1259 1311
خكاوه
889 926
سغرب
8020 8354
واميد
4150 4320
چكارن
4993 5201
فسرب
2107 2194
فروس
3994 4160
وتوشه
2934 3056
فنورد
4177 4017
دفارا
12244 12754
قلرست
39198 40831
كرازي
2523 2628
خموتور
2040 2125
وصنعت
2239 2332
كپشير
7090 7156
پلاسك
1447 1507
والبر
5254 5472
ومعادن
3180 3266
خكار
3067 3194
وپترو
2004 2087
ثاباد
2898 3018
غشاذر
1447 1507
دالبر
13375 13932
سقاين
51769 53926
وسديد
3566 3714
شكلر
8225 8567
تكشا
5884 5658
كگاز
6140 6075
ونيرو
2088 2091
پاكشو
12634 13160
بالبر
2556 2662
لابسا
4858 4672
قنيشا
5184 5255
ثشاهد
2143 2232
پاسا
18998 19789
خشرق
2333 2430
وتجارت
1229 1253
چفيبر
4230 4406
شفن
27681 28834
بكامح
973 1057
سكرد
6519 6790
خودرو
2224 2316
مداران
2632 2741
سبجنو
6200 6458
ددام
11202 11658
ثامان
2049 2134
فاسمين
4260 4252
فباهنر
2544 2650
قپيرا
6240 6500
رمپنا
6690 6968
كهمدا
11990 12061
كماسه
5856 6099
شفارا
33829 35238
دارو
9375 9765
صنوين
10420 10443
فپنتا
11394 11438
شپاكساح
3738 4062
بشهاب
11113 11576
البرز
1208 1248
ختوقا
2401 2501
دپارس
37451 39010
شخارك
35189 36027
ولصنم
1700 1742
ورود اعضا
نام كاربري (ایمیل):
كلمه عبور:
ایستگاه نمای بازار
مصطفی مصری پور نمای بازار شنبه 30 فروردین نمای بازار شنبه 30 فروردین سقوط آزاد بهاری
هر تن مس لندن، 6630 دلار هر تن مس لندن، 6630 دلار در بازار فلزات لندن، فروش نقدی مس با افزایش رو به رو شد و به 6 هزار و 631 دلار رسید.
"وپترو" در سال آینده شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 94 را اعلام کرد
توقف دو نماد توقف دو نماد در ابتدای ساعت کاری امروز بازار سهام، نماد معاملاتی ...
مصطفی مصری پور نمای بازار 27 فروردین نمای بازار 27 فروردین تذکر کارساز مجلس.
پوشش 63 درصدی "EPS" شکر شاهرود پوشش 63 درصدی شرکت شکر شاهرود در جدیدترین اطلاعیه منتشر شده ...
ایستگاه نقطه طلایی من
هدفمندی یارانه ها تاثیر خود را بر بورس گذاشته است هدفمندی یارانه ها تاثیر خود را بر بورس گذاشته است اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، تاثیر مثبتی بر بورس اوراق بهادار می گذارد...
۱۲:۲۴ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰
شرایط قیمت‌ها برای خرید بسیار جذاب است شرایط قیمت‌ها برای خرید بسیار جذاب است روند معاملات سه ماه پایانی سال گذشته و چند هفته اول سال جدید بیانگر این است که، بورس در حال گذران دوره استراحت است (مجید پورنعمت، کارشناس بازار سرمایه)
۱۱:۳۸ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰
چه خواهد شد؟ چه باید کرد؟
ویژه
چه خواهد شد؟ چه باید کرد؟ در شرایط فعلی بازار سرمایه اینگونه به نظر می رسد که...
۱۰:۳۷ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰
رونق بازار سرمایه با عملیاتی شدن تدابیر حمایتی وزیر اقتصاد دبیرکل کانون کارگزاران تاکید کرد؛ رونق بازار سرمایه با عملیاتی شدن تدابیر حمایتی وزیر اقتصاد دبیرکل کانون کارگزاران پیش بینی کرد با توجه به اینکه وزیر اقتصاد تاکید کرده فضای قیمت گذاری از شرایط کنترلی خارج و در فضای عرضه و تقاضا نرخ ها تعیین خواهد شد، می توان به رفع یکی از بزرگترین نگرانی های تولیدکنندگان و رونق دوباره بازار سرمایه امید داشت.
۱۰:۰۶ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰
دولت یازدهم برای بورس تره هم خرد نمی کند شاخص بورس و دلار در نقطه تعادلی دولت یازدهم برای بورس تره هم خرد نمی کند کاهش یک روزه ارزش بازار سه برابر کل رقم فساد مالی است ,این امر را می توان به سهولت در جدول فوق مشاهده کرد، بطوریکه از 23 تا 24 فروردین ماه ...
۱۰:۰۳ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ نگاهی به معاملات نیم ساعت ابتدایی
۰۹:۲۲ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰
بازار در آستانه بازگشت مدیر سرمایه گذاری پترول: بازار در آستانه بازگشت مدیر سرمایه گذاری پترول مشخص شدن نتیجه توافقات هسته ای، تبعات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و ساماندهی بازار پول را محرک اصلی برای بازگشت رونق به بازار سرمایه دانست.
۰۹:۱۳ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰
سهم کدام نهاد مالی را بخریم؟
ویژه
سهم کدام نهاد مالی را بخریم؟ نگاهی بنیادی به چهار سهم انرژی، بورس و فرابورس
۱۴:۵۵ ۱۳۹۳/۰۱/۲۹
شنیده های
ویژه
شنیده های "یک ساختمانی" شنیده هایی وجود دارد که در نماد ...
۱۲:۳۷ ۱۳۹۳/۰۱/۲۸
قیمت سهام امسال بعد از مجامع کاهش پیدا نمی کند قیمت سهام امسال بعد از مجامع کاهش پیدا نمی کند مدیر عامل سابق فرابورس شرایط فعلی را مساعد بازگشت رونق ...
۱۲:۵۲ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷
خیز پنهان دلار؟
ویژه
خیز پنهان دلار؟ دلار به مرز 3200 رسید.
۱۱:۳۴ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ نگاهی به معاملات نیم ساعت ابتدایی
۰۹:۳۸ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷
توقف در فروش سهام
ویژه
توقف در فروش سهام با توجه به شرایط فعلی و نزول به سطوح حمایتی ...
۰۸:۴۳ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷
شنیده هایی مهم از
ویژه
شنیده هایی مهم از "بانک انصار" شنیده می شود که بانک انصار از محل فروش ...
۲۳:۲۲ ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
شنیده های با اهمیت
ویژه
شنیده های با اهمیت "دیران" شنیده هایی مبنی بر ...
۲۳:۰۲ ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
سرنوشت امروز خودرو؟
ویژه
سرنوشت امروز خودرو؟ خودرو را چه میشود؟
۱۱:۳۲ ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
تشریح دلایل ریزش بازار سهام تشریح دلایل ریزش بازار سهام یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بورس‌ها تنها روش باقیمانده برای تامین مالی در اقتصاد مقاومتی هستند، به تشریح دلایل ریزش بازار طی ماه‌های اخیر پرداخت.
۱۰:۲۱ ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
مرحله دوم هدفمندی بر بازار سرمایه بی تأثیر است عضو هیات رئیسه مجلس: مرحله دوم هدفمندی بر بازار سرمایه بی تأثیر است الیاس نادران درباره دلایل ریزش شاخص بورس طی روزهای اخیر گفت: بنا نیست که شاخص بورس همواره رشد صعودی داشته باشد، افت امروز متاثر از رشد های گذشته است.
۱۰:۱۰ ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
از بازار چه خبر؟
ویژه
از بازار چه خبر؟ نگاهی به معاملات 45 دقیقه ابتدایی
۰۹:۴۳ ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
افزایش قیمت در ...
ویژه
افزایش قیمت در ...
۰۹:۳۲ ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
شنیده های
ویژه
شنیده های "سمازن" شنیده های مبنی بر افزایش...
۰۹:۱۰ ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
پرسش و پاسخ
ایستگاه تحلیل تکنیکال
شاهین محلوجی تحلیلی بر روند تکنیکالی تکنو ... تحلیلی بر روند تکنیکالی تکنو ...
ویژه
با توجه به چارت فوق و الگوی شکل گرفته ...
محمدیوسف ساجد نمایی تکنیکالی از "دتماد" نمایی تکنیکالی از
ویژه
حرکت هماهنگ فعلی دتماد در داخل ...
محمدیوسف ساجد نمایی تعدیلی از "پردیس" نمایی تعدیلی از
ویژه
در نمودار تعدیل شده و پس از اعمال افزایش سرمایه ...
مصطفی مصری پور نگاهی تکنیکی به "وملت" نگاهی تکنیکی به
ویژه
سرمایه گذاری ملت
محمدیوسف ساجد الگوی صعودی "یک خودرویی" الگوی صعودی
ویژه
الگوی سر و شانه کف در هر دو نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده ...
مصطفی مصری پور الگویی هارمونیک در... الگویی هارمونیک در...
ویژه
تشکیل الگوی خفاش.
َشاهین محلوجی نگاهی بر روند تکنیکالی "خپارس" نگاهی بر روند تکنیکالی
ویژه
با توجه به چارت فوق و روند فعلی سهم ...
ایستگاه تحلیل بنیادی
مصطفی مصری پور "ترین" های بازار کدامند؟
ویژه
نگاهی آماری به برترین های بازار
اکبر شاملو کاظمی نگاهی به اطلاعات مالی "بکام" نگاهی به اطلاعات مالی
ویژه
با تشکر از مشارکت کاربر گرامی جناب کاظمی.
مصطفی مصری پور نگاهی بنیادی به "اعتلا" نگاهی بنیادی به
ویژه
به مناسب عرضه قریب الوقوع سرمایه گذاری اعتلا البرز
محمدیوسف ساجد روند سودآوری "غپینو" روند سودآوری
ویژه
پیش بینی روند سودسازی غپینو از سال 92 تا 95
مصطفی مصری پور نگاهی بنیادی به (ملت) نگاهی بنیادی به (ملت)
ویژه
ارزشگذاری از روش تخمین ارزش داراییها.
ایستگاه خبر
ایستگاه دانلود
نظرسنجی
آیا به آینده مثبت بازار بورس امید دارید؟
بله
خیر
تا حدودی
مردد هستم
آمار بازدید
بازدید امروز: 1529
بازدید دیروز: 1051
بازدید هفته گذشته: 12939
بازدید ماه گذشته: 66462